Képzés, játékstílus

A DUNAKANYAR SE JÁTÉKSTÍLUSA, KOROSZTÁLYOS KÉPZÉSI FILOZÓFIÁJA

A Dunakanyar SE játékstílusát a játékosokat sok döntés elé állító képzés, a játék látványosságát biztosító kreatív megoldások, és a domináns, támadó futball határozza meg, mely rövid, lapos passzos játékra és labdabirtoklásra épül. Játékosaink felnőtt korba érve így egyéniségekként szerethető és eredményes játékra lesznek képesek.

A kulturált foci a Dunakanyar SE alappillére, melynek megvalósításához az évekkel ezelőtt kidolgozott és a kor követelményeit követő, folyamatosan fejlődő, szakmai programunk biztosít. Ennek megvalósítása a korosztályos képzés követelményeinek megfelelően és a biológiai érettség, a szervezet organikus fejlődésének figyelembe vételével zajlik. Valljuk, hogy a megváltozott társadalmi és környezeti változások miatt (grundok eltűnése), szükséges a lehető legkorábban szervezett keretek között foglalkozni a gyerekekkel.

A sportélettani tudományok szerint a legfiatalabb korosztályoknál, az idegrendszeri fejlődés 0 - 7 éves korig a kiemelten szenzitív időszak. Tudjuk azt is, hogy a legalapvetőbb edzés eszközünk a mozgás. A gyerekek ebben a fázisban játékosan tanulnak leggyorsabban. Játékukra jellemző az öncélú, önző, én és a labda kapcsolata. Játék motiváltságuk hatalmas, figyelmük nagymértékben a játékra korlátozódik. Ezen kritériumoknak megfelelően, JÁTÉKOS formában képezzük őket. Az egyesület az ország egyik legjobb, ovis korosztállyal foglalkozó edzőjét tudhatja soraiban, melyre bizonyíték a játékosai pajkossága, ügyessége.

A 8-9 éves játékosok egyéni technikai képzése, mozgáskultúrájuk tovább fejlesztése, csapatban való gondolkodásuk alapjainak 1+4 lassú elindítása, a játék örömének hangsúlyozásával a célunk.

A 10-11 éves korosztály a tüdő - szív - vérkeringési rendszer fiziológiai fejlődésének kiemelt időszakának kezdete. 10 éves kortól az alap-állóképességük kismértékű fejlesztése, a technika további hangsúlyozása, az értelmi fejlődésük révén magasabb létszámú csapatjáték 1+6 kialakítása a cél.

A 12-13 évesek alap- és speciális állóképességi fejlesztés határán állnak, kinek-kinek az egyéni biológiai fejlődése szerint. Ebben az időszakban találkozhatunk a legkirívóbban egymástól eltérő testi fejlettségű gyerekekkel, ezért az állóképességük fejlesztését játékokon keresztül végezhetjük a legmegfelelőbben. Ebben az életkori szakaszban a tökéletes technikai tudás kialakítása a célunk, a nagypályás taktikai alapok tanulásával, a csapatjáték 1+8 létszámra növelésével, hiszen 13 éves kortól nagy pályán fognak szerepelni.

A 14-15 éves korosztálynál beindul a növekedés, az izom, csont, nemi hormonális rendszer gyors ütemű fejlődése. A hirtelen növéstől előfordulhat a mozgáskoordinációjuk szétesése, ezért szükséges a technikai utánképzés. A speciális állóképesség, a dinamikus láberő fokozatos fejlesztése hangsúlyt kap. A nagypályás taktikai elemek előtérbe kerülnek, a játékrendszeri ismereteik (4:3:3, 4:2:3:1, 4:1:4:1) bővítése fontossá válik.

A 16-17 éves korosztálynál a speciális állóképesség, a speciális erő nagyarányú fejlesztése, a játékrendszeri ismereteik tovább tanulása (4:4:2), az eredményes játék hangsúlyozása a cél.

A 18-21 éves korosztálynál a győzelem, a mérkőzés sikeres megvívása, az eredmény hangsúlyozása, a maximális teljesítmény elérése a cél.