Köszöntsük a gyermekeket!

2018.05.27

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, a nemzetközi gyermeknap megünneplése viszont Törökországból ered. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják.

Várnai Zseni Úgy megnőttél, szinte félek című versével köszöntsük a  gyermekeket!

"Amikor még piciny voltál, olyan nagyon enyém voltál,
engem ettél, engem ittál, rám nevettél, nekem ríttál.
Mikor később nagyobb lettél, mindig messzebb, messzebb mentél,
először csak a kiskertbe, aztán a nagy-idegenbe.
Úgy megnőttél, szinte félek, már a válladig sem érek,
alig-alig hihetem már, hogy ölbéli bubám voltál.
Én voltam-e óriási, vagy Te lehettél parányi?
Sosem voltál nehéz nékem, nem éreztem gyöngeségem.
Melletted most kicsiny lettem, ágaskodik hát a lelkem,
nőni akar, hogy elérjen, homlokodig, hogy felérjen."