Hivatalos tájékoztatás az MRSZ elnökségének június 18-i döntéseiről

2020.06.19

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2020. június 18-án az előző időszak kormányzati intézkedései és sportszakmai szempontok alapján az alábbi fontos döntéseket hozta:

Utánpótlás bajnokságokkal kapcsolatos döntések:

Az MRSZ elnökségének döntése az U13-as utánpótlás bajnokság befejezettnek nyilvánításáról

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége - tekintettel arra, hogy a bajnokság folytatására sportszakmai indokok alapján nem kerülhet sor - az U13 Országos Mini Bajnokságot befejezetté nyilvánítja és úgy döntött, hogy a bajnokságban döntő esemény nem kerül megrendezésre és nem kerülnek helyezések kiosztásra.

Az MRSZ elnökségének döntése az Országos Mini Kupa lebonyolításáról

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége - tekintettel arra, hogy a kupák megrendezésére sportszakmai indokok alapján nem kerülhet sor - az U13 Országos Mini Kupát, az U11 Országos Szupermini Kupát és az U10 Országos Manó Kupát nem rendezi meg.

A nevezett csapatok a nevezésük okán a TAO látvány-csapatsport támogatási sportágfejlesztési programjukban érvényesíthetik a versenyszámokat, de sem a nevezési díj, sem a kiváltott versenyengedély díjak nem kerülhetnek visszafizetésre, azok visszaigénylése visszalépésnek minősül. Az OMK versenyekre játékengedély kiváltása nem szükséges.

TAO elszámolással kapcsolatos döntés:

Az MRSZ elnökség 219/2020.05.08 számú határozatának módosítása

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a röplabdasport edzési és versenyzési lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán hozott Kormányzati intézkedések alapján a korábban hozott 219/2020.05.08 számú határozatában megfogalmazott, a TAO látvány-csapatsport támogatások felhasználására vonatkozó a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel összeállított rendelkezések közül az alábbi módosítását fogadta el: 2020. június 15. utáni időszakban tartandó edzőtáborokkal összefüggésben felmerülő költségek közül a sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja, az edzőtábori szállás- és étkezési díjak és a személyszállítási költségek visszavonásig elszámolhatók, de a szervezett edzőtáborok tekintetében javasolja a 218/2020.05.08 számú MRSZ elnökségi határozatban foglaltak betartását.

A jelen határozattal nem érintett rendelkezések érvényben maradnak.

Válogatottakat érintő döntés:

56/2020.03.18 és 57/2020.03.18 elnökségi határozatok hatályon kívül helyezése

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a röplabdasport edzési és versenyzési lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán hozott Kormányzati intézkedések alapján a korábban hozott 56/2020.03.18 és 57/2020.03.18 elnökségi határozatát a teremröplabda felnőtt és utánpótlás válogatottakat, valamint a strand-, és hóröplabda felnőtt és utánpótlás válogatottakat érintő intézkedések kapcsán hatályon kívül helyezi és szigorú egészségügyi előírások mellett 2020. július 01-ét követően engedélyezi edzőtábotok szervezését mindhárom szakágában (terem-, ülő-, strandröplabda), kifejezetten a tervezett hivatalos eseményekre való felkészülés kapcsán.

Versenysorozatokat érintő döntések:

A 2020-2021. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenykiírás módosításának elfogadása

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2020-2021. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenykiírás módosítását az MRSZ Versenybizottsága és az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.

- A Nemzeti Bajnokság I. osztályának felnőtt mérkőzésein MIKASA V200W típusú, az MRSZ és/vagy a SPORT36 Kft. logójával ellátott 5 db mérkőzéslabda, és 1 db tartalék mérkőzéslabda használata kötelező. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában felnőtt mérkőzést rendező sportszervezeteknek legkevesebb 26 db előírt típusú, az MRSZ és/vagy a SPORT36 Kft. logójával ellátott labdával kell rendelkezni, melyek meglétét a teremhitelesítés keretében, és minden mérkőzésrendezés esetén ellenőrizni kell. Ha a sportszervezet nem rendelkezik az előírt számú labdával, akkor alkalmanként és a hiányzó számú labdánként, a Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott büntetést kell befizetni.

2020/2021 évi MRSZ Teremröplabda Versenynaptár elfogadása

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2020/2021. évi Versenynaptárt az MRSZ Versenybizottság, az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság és a Főtitkár javaslatára.

2020/2021. évi Magyar Kupa döntő rendezési körülményeinek elfogadása

Az MRSZ elnöksége elfogadja, hogy a 2020/2021 évi Teremröplabda Magyar Kupa döntő eseményének megrendezésére a versenykiírás 20.4.2. pontja alapján pályázati úton kíván helyi rendezőt kijelölni. A pályázat kiírásával és lebonyolításával megbízza az MRSZ Főtitkárt, azzal a feltétellel, hogy a pályázatok eredményének összesítése alapján az elnökség dönt a helyi rendező kijelöléséről legkésőbb 2020. október 30-ig.

2020. évi Strandröplabda Magyar Bajnokságok versenykiírásainak elfogadása

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2020. évi Strandröplabda Felnőtt és Utánpótlás Magyar Bajnokságok Versenykiírását az MRSZ Strand-, Hó és Szabadidős Röplabda Bizottsága és az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.

231/2020.05.29 elnökségi határozat módosítása az MRSZ Strandröplabda torna szervezés járványügyi előírásokról

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a követendő járványügyi előírásokról szóló hivatalos tájékoztatás és annak mellékleteinek módosítását a Strandröplabda tornák szervezéséhez, rendezéséhez az MRSZ főtitkára, sportigazgatója és keretorvosának javaslata alapján.

Minden más korábban hozott határozati rendelkezés visszavonásig érvényben marad.

hunvolley.hu