Elnökségi döntés sportolói és sportszakemberi munkaviszony módosításáról

2020.04.28

Tisztelt Tagszervezetek! Az MRSZ Elnökségének nevében értesítjük Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról szóló 142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján a 195/2020. számú elnökségi határozat elfogadásra került.

Határozat:

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a 142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Röplabda Szövetség, mint látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség az általa kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezetek a röplabda és strandröplabda sportágban

a) munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott hivatásos sportolót, illetve

b) munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott sportszakembert megillető rendszeres havi díjazást írásbeli nyilatkozatával egyoldalúan csökkentheti.

A csökkentést az alábbiak szerint kell alkalmazni:

A fentiek alapján megbízási jogviszony esetén akkor csökkenthető a díjazás, ha a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.

A fentiek szerinti csökkentés mértéke legfeljebb 70 százalék lehet.

A fentiek alapján csökkentett díjazás a veszélyhelyzet megszűnéséig érvényes.

hunvolley.hu